Byggskyltar

Företaget Beweholt Reklam AB har i över 50 år arbetat med att hjälpa sina kunder att ta fram så kallade byggskyltar. Personalen hos Beweholt Reklam AB är otroligt kunnig inom denna branschen då de har arbetat i den sedan över 50 år tilllbaka. Företaget är en av de största och en av de ledande på marknaden i branschen. Gå in och läs mer på deras hemsida http://www.beweholtreklam.se/byggskyltar/.

Fem olika steg
Det är fem olika steg som kunden går igenom tillsammans med en utav personalen. Det första steget innebär att dom hjälper kunden med en konsultation. De skapar en uppfattning om hur stor skylten ska vara och hur den ska se ut på ett ungefär. Företaget vägleder kunden med hjälp av rekommendationer och visar hur det kan se ut. Andra steget innebär att kunden tillsammans med företaget skapar en layout eller ett retningsunderlag som de kan gå efter när de ska tillverka skylten. Sedan kommer steg tre och det är då själva tillverkningen och produktionen utav produkten sker. Tillverkningen utav skylten är modern och miljövänlig. Skylten går igenom latexteknik, sömnad och öljettering. Leverans tiden kan ta upp till två veckor ungefär. Sedan sker steg fyra vilket är själva monteringen utav skylten. Det finns stativ att hyra hos företaget. Steg fem är valfritt men det ger en liten extra effekt till skylten och den syns tydligare. Det är alltså belysning man kan lägga till i överkanten utav skylten, det gör att man ser skylten både på natten, kvällen och dagen.