LSS-boende hjälper ungdomar med funktionsnedsättning

Att vara ungdom är inte alltid lätt. Det är mycket som är nytt och lätt att hamna fel. Ungdomen är en tid där man försöker hitta sig själv. Då är inte alltid de val man gör så kloka och man kan behöva mycket stöd och hjälp. När en ungdom har en funktionsnedsättning kan det i vissa fall leda till större förvirring och vilsenhet. Oftast är det mycket frustration som går igenom kroppen vid åldern mellan 11 – 18. Därav kan det lätt bli så att ungdomen försöker lösa saker med våld.

Ungdomen får stöd och guidning
Detta kan leda till att ungdomen får det problematiskt socialt och kanske inte kan gå kvar i sin skola. Vissa behöver mer stöd och guidning än andra, samt någon som lyssnar på vad de har att säga. Det bästa är om man hjälper ungdomen att komma bort från den miljön och få in ett nytt tankesätt. Ett lss-boende är ett bra alternativ där ungdomen är omkring erfarna vuxna som lyssnar och hjälper.

Stabil grund att stå på
Här får ungdomen mer hjälp och stöd i skolarbetet, vilket gör att skolgången blir rolig och givande. Frustrationen som lätt uppstår vid oförståelse i vanliga fall övergår till motivation och förståelse för frågan och uppgiften. Genom att ge ungdomarna en skolgång där de faktiskt förstår vad de läser, gör att de har en stabil grund att stå på. Efter skolåren kan de med säkerhet komma ut i arbetslivet och få ett självständigt liv.